《Counting Number Mat Bundle》数字12以内数学启蒙英文练习册 百度网盘下载


图片[1]-《Counting Number Mat Bundle》数字12以内数学启蒙英文练习册 百度网盘下载-易优分享

《Counting Number Mat Bundle》是一套数学启蒙练习册,共8册围绕12以内数字进行启蒙练习,每一册对应了不同的主题,其中有我们常见的苹果、南瓜、雪球、情人节,也有国外的传统节日,例如感恩节、复活节、圣诞节以及圣帕特里克节,每册通过33页数字相关练习帮助孩子们进行高效有趣的数学基础启蒙~~

部分预览

图片[2]-《Counting Number Mat Bundle》数字12以内数学启蒙英文练习册 百度网盘下载-易优分享 图片[3]-《Counting Number Mat Bundle》数字12以内数学启蒙英文练习册 百度网盘下载-易优分享 图片[4]-《Counting Number Mat Bundle》数字12以内数学启蒙英文练习册 百度网盘下载-易优分享 图片[5]-《Counting Number Mat Bundle》数字12以内数学启蒙英文练习册 百度网盘下载-易优分享 图片[6]-《Counting Number Mat Bundle》数字12以内数学启蒙英文练习册 百度网盘下载-易优分享 图片[7]-《Counting Number Mat Bundle》数字12以内数学启蒙英文练习册 百度网盘下载-易优分享 图片[8]-《Counting Number Mat Bundle》数字12以内数学启蒙英文练习册 百度网盘下载-易优分享 图片[9]-《Counting Number Mat Bundle》数字12以内数学启蒙英文练习册 百度网盘下载-易优分享 图片[10]-《Counting Number Mat Bundle》数字12以内数学启蒙英文练习册 百度网盘下载-易优分享 图片[11]-《Counting Number Mat Bundle》数字12以内数学启蒙英文练习册 百度网盘下载-易优分享 图片[12]-《Counting Number Mat Bundle》数字12以内数学启蒙英文练习册 百度网盘下载-易优分享 图片[13]-《Counting Number Mat Bundle》数字12以内数学启蒙英文练习册 百度网盘下载-易优分享 图片[14]-《Counting Number Mat Bundle》数字12以内数学启蒙英文练习册 百度网盘下载-易优分享 图片[15]-《Counting Number Mat Bundle》数字12以内数学启蒙英文练习册 百度网盘下载-易优分享 图片[16]-《Counting Number Mat Bundle》数字12以内数学启蒙英文练习册 百度网盘下载-易优分享 图片[17]-《Counting Number Mat Bundle》数字12以内数学启蒙英文练习册 百度网盘下载-易优分享

文件目录

  • Apple Number Mats.pdf(33页)
  • Christmas Number Mats.pdf(33页)
  • Easter Number Mats.pdf(33页)
  • Pumpkin Number Mats.pdf(33页)
  • Snowball Number Mats.pdf(33页)
  • St. Patrick’s Number Mats.pdf(33页)
  • Thanksgiving Number Mats.pdf(33页)
  • Valentine Number Mats.pdf(33页)

下载地址

《Counting Number Mat Bundle》数字12以内数学启蒙英文练习册 百度网盘下载-易优分享
《Counting Number Mat Bundle》数字12以内数学启蒙英文练习册 百度网盘下载
您暂无下载权限
精品资源
© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0 分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论

    暂无评论内容